Windows 2008 променя порта на RDP - Как Да

Windows 2008 променя порта на RDP

в Windows Server 2008 отидете на следващия запис в системния регистър:

HKEY_LOCAL_MACHINE System CurrentControlSet Control TerminalServer WinStations RDP-TCP -порт

намерете номера на порт

Общо 5 стъпки

Стъпка 1: изберете номера на порта и го отворете

Просто Doubleclick

Бъди внимателен !! Данните са в HEX ...
Първо изберете десетичен знак ..
Сега виждате текущия номер на порт

Стъпка 2: Променете номера на порта на новия номер на порт

т.е.

Промяна от 3389 на 3390

Стъпка 3: Сега отново изберете Hexidecimal

и кликнете върху бутона OK OK ..

Стъпка 4: Погледнете PortNumber и ще видите номера на порта

В Hexidecimal и между () десетичния номер на порта

т.е. за 3389

PortNumber RED_DWORD 0x00000d3d (3389)

Стъпка 5: Сега последната стъпка ... (Това е ново от Windows 2008

Рестартирайте прозорците Услуги Терминални услуги.

ВНИМАТЕЛНО. Всички връзки към сървъра са временно загубени. чрез терминални услуги.

Това е всичко ..

PS Не забравяйте защитната стена